Říjen 2012

Rituál.

29. října 2012 v 20:58 | Shiro |  Střípky veršů.
Pojď, můj bratře, poklekni
a vzývej semnou Boha.
Hlavně se, bratře, nelekni,
až zazáří obloha.

Bůh přec pravil:"Kde jsou dva,
Tam já jsem mezi nima.
Stojím tam se silou lva,
nezavládne již zima."

To není, bratře, modlitba,
ni volám tribunál.
Není to, bratře, úlitba,
jen prostý rituál.